VELKOMMEN

Østlandske Vei og Betong AS har som målsetning å bli
en foretrukken entreprenør på bakgrunn av kvalitet, fremdrift og pris.