LEDIGE STILLINGER

Vi ønsker å etablere oss i eliteserien blant norske entreprenører.
Dersom du ønsker å bidra til en videreutvikling av ØVB, kan vi tilby
konkurransedyktige betingelser med muligheter for deleierskap,
utfordringer og utviklingsmuligheter på tvers av fagområdene
gode forsikrings- og pensjonsordninger
påvirkningsmulighet i en organisasjon med lite byråkrati
bedriftskultur med langsiktighet og ambisjoner.


Personlige egenskaper som verdsettes hos oss er:
 

Evne og vilje til samarbeide og videreutvikling,
Åpenhet og ærlighet,
Kremmerånd og kvalitetsbevissthet,
Ansvarlighet i forebyggende HMS arbeide,
Evne til å balansere jobb og privatliv
 

Vi søker etter:


Anleggsledere
Driftsledere og formenn
Baser til betongarbeide


Hva vi tilbyr:


Vi kalkulerer og utfører oppdrag ved hjelp av seriøse leverandører og underentreprenører.
Vi tilstreber enklest mulig problemløsning og utførelse, for å tilfredstille kundens krav til kvalitet og pris .
Vi tilstreber å forbedre oss i takt med markedets og oppdragsgivers krav til utførelse og sluttprodukt.