OM OSS

Selskapsinformasjon:

Østlandske Vei og Betong AS ble etablert i 2003 i Oslo og er et entreprenørselskap innen bygg- og anleggbransjen.
Selskapet sysselsetter i dag ca 50 personer og har en årlig omsetning på ca 70 millioner kroner.
Hovedvirksomheten er samferdselanlegg og vi har utført flere store entrepriser for Statens vegvesen og Oslo kommune
Vi benytter utelukkende seriøse leverandører og underentreprenører og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.
Østlandske Vei og Betong AS har som målsetning å bli en foretrukken entreprenør på bakgrunn av kvalitet, fremdrift og pris.