PÅGÅENDE PROSJEKTER

04. Sikkerhetstiltak Sykkelrute

Utvidelse GSV,elektro,murer,belegning,og grønt.
Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Kontraktsverdi: 8,5 mill
Utført i perioden: 2010-2011 

03. Ullevålsvn. Sykkelfelt

Etablere nytt sykkelfelt,og utvidelse eksisterende, grunnarb.,OV/VA,
plasstøpte og prefab.fundament, skjerm i
tre,støttemur,belegningstein,granit,elektro, grøntanlegg
Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten
Kontraktsverdi: 8
Utført i perioden: 2010-2011

02. Hospitsveien

Utvidelse eksisterende veg,støttemurer etc.,grunnarbeid.
Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten
Kontraktsverdi: 15 mill
Utført i perioden: 2010-2011

01. Rammeavtale Anleggsarb.

Div.mindre arbeider, bygging veier,gater og plasser.
Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten
Kontraktsverdi: 20 mill
Utført i perioden: 2009-2010