Velkommen Østlandske
Vei og Betong AS

Velkommen

Østlandske Vei og Betong AS

Østlandske Vei og Betong AS ble etablert i 2003 i Oslo og er et entreprenørselskap innen bygg- og anleggbransjen. Selskapet sysselsetter i dag 20 personer og hadde i 2022 en omsetning på ca 70 millioner kroner.

Hovedvirksomheten er samferdselanlegg og vi har utført flere store entrepriser for Statens vegvesen og Oslo kommune.

Vi benytter utelukkende seriøse leverandører og underentreprenører og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Østlandske Vei og Betong AS har som målsetning å bli en foretrukken entreprenør på bakgrunn av kvalitet, fremdrift og pris

Østlandske Vei Og Betong AS