Pågående prosjekter

04. RV 4 Bånkallstubben

Bussholdeplasser

grunnarbeid, støttemur granitt

VA, Elektro , Belysning

Elektro, VA

Byggherre: SVV
Utføres i perioden: 2023

03. Fortau og breddeutvidelse Myllavegen

Bredde utvidelse vei, GSV

grunnarbeid

VA, Elektro , Belysning

Elektro, VA

Byggherre: Viken fylke
Utføres i perioden: 2023-2024

02. Cecilie Thoresens vei, sykkeloppgradering

 til rettelegge for myke trafikanter ,oppgradere dagens sykkeltilrettelegging i form av å legge rød asfalt i dagens sykkelfelt på store deler av strekningen, bygge tosidig opphøyd sykkelfelt utenfor Lambertseter kjøpesenter , stramme inn krysset Cecilie Thoresens vei x Raschs vei og etablere en ny gangkryssing mellom Rema 1000 og 7 eleven.

 

Kryssinnstrammingen og oppgradering til opphøyde sykkelfelt forutsetter overvannstiltak, herunder ensidig regnbed ved Lambertseter senter.

Elektro, VA

 

 

Byggherre: Oslo kommune BYM
Utføres i perioden: 2023

 

01. Trafikksikring Nittedal

Prosjektområde 1:

Fortau ved Sagerudveien, en viktig skolevei ved Rotnes skole. Murer, elektro, va

Prosjektområde 2:

Fullføring av påbegynt gang- og sykkelvei langs Svartkruttveien opp mot Kvernstujordet. murer, elektro, va , betongarbeider


Byggherre: Nittedal kommune 
Utføres i perioden: 2023