Akershusstranda

Akershusstranda

Prosjektet omfatter ombygging av krysset Akerhusstranda – Kongens gate ved å snevre inn krysset gjennom etablering av grøntanlegg, ny kantstein og utvidelse av gressarealet vest for krysset. Det skal opparbeides fortau på sørsiden av krysset og etableres sykkelfelt langs Akershusstranda mellom Kongens gate og Vippetangkaia fram til eksisterende sykkelfelt i Akershusstranda. Gangfeltet ved krysset Akershusstranda – Vippetangkaia skal bli opphøyet. Prosjektet omfatter også utskifting av deler av overvannssystemet, stedvis gjennom rehabilitering vha. strømping. Det skal settes opp nytt lys langs veien sør for krysset og armatur i eksisterende lysmaster skal oppgraderes.

Byggherre: Oslo kommune BYM

Utført:2017