Belysning Seljeholtet-Skytterdalen

Belysning Seljeholtet-Skytterdalen

Bærum kommune betrakter Skytterdalen – Seljeholtet som en viktig gangtrase og ønsker å etablere veilys langs strekningen.

  • 52 stk. lysmaster
  • 1850 m kabelgrøft med veilyskabel

2 stk. eksisterende veilys tennpunkter (VTP) flyttes ut fra Elvias nettstasjoner og etableres som frittstående skap med tilhørende stikkledninger

Byggherre: Bærum kommune

utført:2021/22