Bestumveien parsell Vækerøv. – Holgerslystv.

Bestumveien parsell Vækerøv. – Holgerslystv.

Bygging av støttemur og oppgradering av vei

Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten

Kontraktsverdi: 7,0 mill.

Utført i perioden: 2007-2008