Blindernveien-Prestegårdsveien

Blindernveien-Prestegårdsveien

 Etablering av sykkel- og overvannstiltak i Prestegårdsveien (Blindernveien – Sognsveien) og fortausutvidelse samt oppgradering av eksisterende sykkelfelt i Blindernveien (Apalveien – Wilhelm Færdens vei), jf. vedlagte tegninger og mengdeoppsett. Oppdraget omfatter nytt sykkelfelt og oppgradering av eksisterende, tilrettelegging for sykling i blandet trafikk, bredere fortau, forhøyning av gangfelt, eventuell innsnevring av kryss, belysning med luftstrekk lagt i bakken, regnbedsløsning, oppmerking og skilting, samt flytting av bysykkelstativ.

I forbindelse med utvidelse av fortau i Blindernveien skal lufstrekk graves ned i bakken langs veien og til en privat bolig

Byggherre: Oslo kommune BYM

Utført:2021