Bru over Ormsundet

Bru over Ormsundet

Bygging av ny bru og rehabilitering av gammel bru i stål og betong over

Ormsundet. Støttemurer og forblending av murer og landkar samt

asfalt og steinarbeider.

Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten

Kontraktsverdi: 18,75 mill.

Utført i perioden: 2006-2005