Busslommer Ski

Busslommer Ski

Entreprisen omfatter rehabilitering av 9 busslommer fordelt på Åsveien, Kirkeveien, og en rondell på Siggerud. Det skal også utføres et oppdrag i Kjeppestadveien, det dreier seg om

ny kanalisering inn mot rundkjøring ved utvidelse av trafikkøy. Stoppestedene heter Finstad, Eikeliveien, Kontra, Ski kirke og Siggerud.

Rondellen på Siggerud må utføres i skolens sommerferie for å unngå elev trafikk i anlegget. Dette er tatt inn i punkt 10, Spesielle forhold.

Entreprisen omfatter følgende omtrentlig hovedmengder:

Setting av ny kantstein: 

Montere lehus inkl fundament: 7stk (byggherre leverer komplette lehus) Agb8 på GS-veger: Bind- og slitlag med Ab11 PMB: 

Taktile heller: 

Fresing i asfalt: 

Skjæring i asfalt: 

Oppretting med Ag16: 

Grov beskrivelse av lommene:

Finstad (2 lommer)

Finstad ligger oppå kulverttaket til Østfoldbanen og det er ukjent med overdekning. Forsiktig graving må påregnes.

Eksisterende Kantstein skal fjernes. Asfalt på repo fjernes. Asfalt skjæres og fjernes 1,1 m fra kantstein. (Dette gjøres for at vals kan benyttes til komprimering). To trær og noen busker må også fjernes ved nytt lehus. Utgående lomme skal forlenges noe.

Det må etablere nytt kabelstrekk mellom mastene og lysmast må flyttes. Ny kantstein settes Flatene asfalteres og det settes opp et nytt lehus på utgående lomme.

Eikeliveien (2 lommer) Arbeid:

Eksisterende Kantstein skal fjernes. Asfalt på repo fjernes. Asfalt skjæres og fjernes 1,1 m fra kantstein. Belegg i rabatt mot Elektroimportøren må tas opp og resettes på ny høyde. Ny kantstein settes, betong stein mot skillerabatt (elektroimportøren). Flatene asfalteres med nytt fall og det settes opp et nytt lehus på begge lommene.

Kjeppestadveien (Kryssutbedring) Arbeid:

Eksisterende trapeshump fjernes, store deler av rabatt fjernes. Bygge ny rabatt og ny trapeshump samt en rabatt mot bensinstasjon

Byggherre: SVV

utført: 2017