Busstopp FV Langhusveien

Busstopp FV Langhusveien

Entreprisen gjelder hovedsakelig etablering av to busslommer langs fv. 152 Langhusveien, i Ski. Arbeidet vil blant annet bestå av etablering av en fylling som består av steinmasser og lette masser. Kabelgrøft med trekkerør og kabler, og sette opp nye veilysmaster. Etablere trafikkøy for kryssing av gangtrafikk. Rive gammelt rekkverk, og sete opp nytt, samt sette opp lettrekkverk på fyllingstopp langs busstopp. Asfaltering, og montere to stk. lehus.

Byggherre:SVV

Utført: 2018