Dronning Mauds gate

Dronning Mauds gate

Det skal etableres en ny sykkelvei med fortau i Dronning Mauds gate. Mellom fortau og sykkelveien skal det bygges et fysisk skille. Det skal etableres en grønnrabatt med plantekasser mellom sykkelvei og kjørevei. Dagens midtrabatt skal snevres inn. Prosjektet har grensesnitt mot det nye Nasjonalmuseet. Nesten hele prosjektet ligger over en eksisterende garasjekonstruksjon. Det skal støpes avlastningsplate under sykkelveien og fortauet