E 18 Festningstunnelen

E 18 Festningstunnelen

Bygging av 2 stk tekniske rom i betong inne i tunnelen

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi: 5,0 mill.

Utført i perioden: 2007