E& Teisen ny midlertidig gangbru

E& Teisen ny midlertidig gangbru

Eksisterende gangbru over E6 (Strømsveien) mellom Teisen og Ulven tilfredsstiller ikke krav til frihøyde og skal derfor skiftes ut. Selve brua leveres og monteres av Vegdirektoratets beredskapsbruavdeling. Arbeidene i denne entreprisen omfatter i hovedsak arbeid med nye fundamenter, riving og fjerning av eksisterende gangbru, påkobling til eksisterende gang- og sykkelveg, riving og oppføring av støyskjerm samt grønt og elektroarbeid. Det kreves også god koordinering mot vegdirektoratets entreprenør.

Byggherre: SVV

utført 2018