E18 Støyskjerm Asker

E18 Støyskjerm Asker

rivning av gammel støyskjerm

ny støyskjerm i tre

støpning med armering

jordspyd, plasstøpt betong, gravearbeid

Byggherre: SVV

utført 2012