E18 Sykkelveg Lysaker-Munkedamsvegen

E18 Sykkelveg Lysaker-Munkedamsvegen

Tiltaket går ut på å forkjørsregulere sykkelvegen langs E18 fra Lysaker til Munkedamsveien. Det er totalt 5 punkter hvor sykkelvegen skal fremheves ved hjelp av rød asfalt og opphøyde krysningspunkter.

Byggherre: SVV

Utført:2022/23