E6 GSV Strømsveien

E6 GSV Strømsveien

utvide GSV , ny sykkelvei, overvannkassetter, sandfang, lysmaster, plasstøpt , betongmurer , kantstein, tørr mur, gjerder , grønt

Byggherre: SVV

utført:2016