E6 Karihaugen-Hvam , driftslommer

E6 Karihaugen-Hvam , driftslommer

Det ble etablert midlertidige kollektivfelt i begge retninger på E6 mellom Karihaugen i Oslo og Hvam i Akershus da rehabiliteringen av Bryntunnelen ble startet opp i februar 2016. Dette som et ledd i å sikre bussfremkommeligheten

 

under tunnelrehabiliteringsprosjektet. Kollektivfeltet ble merket opp innenfor eksisterende vegareal. På mesteparten av strekningen ble kollektivfeltet etablert på eksisterende vegskulder og ved å redusere bredden på kjørefeltene noe. De midlertidige kollektivfeltene skal beholdes og det er derfor nødvendig å etablere driftslommer (havarilommer) på strekningen.

Byggherre:SVV

utført:2021