Forbelasting Ås-Holstad

Forbelasting Ås-Holstad

forbedrende arbeid:

hogst av trær , avtaking vegetasjonsdekket. planering av masser  oppfølging setninger

Byggherre:SVV

utført:2023