Frognerparken-Slottsparken

Frognerparken-Slottsparken

Hovedsykkelvei Frognerparken – Slottsparken, inkl.

grunnarbeid,OV,belegningsstein, granitt, asfalt og grønt.

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi: 15 mill

Utført i perioden: 2009-2010