FV 120 Storgata gsv

FV 120 Storgata gsv

Fv 120 GSV Storgata, Vestbygata – Rv. 22

Arbeidene består i bygging av gang- og sykkelveg langs vestsiden av fv. 120 Storgata, med start i prof. 0 ved Vestbygata og avslutning i prof. 530 mot eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 22 Fetveien.

Sykkelfelt Storgata.

Arbeidene består i breddeutvidelse av Storgata på strekningen Skedsmogata – Parkalleen ca. 65 meter, for å gi plass til sykkelfelt. Utvidelsen er på 0,60 meter.

Rundkjøring X Nittedalsgata – Jonas Lies gate.

Arbeidene består i setting av nye kantsteinslinjer, sandfang og hjelpesluk, gatesteinsarbeider og asfaltering.

Byggherre: SVV

Utført: 2011