Gate oppgradering Lunden

Gate oppgradering Lunden

Lunden skal oppgraderes til blågrønn gate mellom Statsråd Mathiesens vei og Østre aker vei. Omfanget omfatter ca. 340 meter gateoppgradering i Lunden med blant annet 4 nye innsnevringer av grøntrabatt, 2 med regnbed-funksjon. Arbeidene omfatter også oppgradering av VA med nye infiltrasjonssandfang, og oppgradering av gatelys. Parkeringsplassene fjernes og det vil gi kjørefelt på 2,75 meter, og fortau på 3 meter på begge sider av kjørefeltet.