Gaustad

Gaustad

Arbeidet omfatter nytt kollektivfelt forbi Athletica Domus i østgående retning. Bru over ring 3 har bare plass til 2 felt i hver retning. Kollektivfeltet vil derfor gå via rundkjøring i Torgny Segerstedts Vei. Dvs en rampe av og på RV150 Ring 3.

VA, elektro, plasstøpt betongmurer, forskaling, spunt, grønt, asfalt, kantstein, sandfang og kummer

Byggherre:SVV

Utført