GSV Langhus

GSV Langhus

gang og sykkelvei Vevelstadveien – Smedrudveien

VA, elektro, plasstøpt betongmurer, sprengning , asfalt , kummer, lysmaster, grønt, kantstein , gang kulvert

Byggherre:SVV

utført 2018