GSV Smestad

GSV Smestad

Arbeidet omfatter breddeutvidelse av gang-/sykkelveg mellom signalanlegg i krysset Munkengveien x Viggo hansteens vei. Gang-/sykkelvegen breddeutvides 1 meter av rabatt mellom Viggo Hansteens vei og gangveien.

Taket på tunellkulverten til Smestad tunellen ligger ca 10-40 cm under sykkelvegens nivå. All graving på Smestad er å anse som forsiktig graving.

Entreprenøren skal selv prosjektere linjefall i høyde. Stikningsdata fra byggherre vil kun være gitt i x,y koordinater. Dette skal entreprenøren ta høyde for ved gjennomføring av prosjektet.

Videre skal entreprenøren uføre en bygging av ca 22 meter gangveg i 2 meters bredde ved Ris skole, med kantstein. Samt asfaltere et mindre område ved skolen

byggherre: SVV

utført:2016