Helsfyr Kollektivterminal

Helsfyr Kollektivterminal

Bygging ny rundkjøring,ny påkjøringsrampe til Rv 190

Strømsveien.Ombygging bussterminalen.Riving av deler av

eks.støyskjerm og bygging av ny i tegl.

Byggherre: Statens vegvesen Region øst

Kontraktsverdi:18 mill.

Utført i perioden:2008-2009