Hoffsjef Løvenskjoldsvei

Hoffsjef Løvenskjoldsvei

Ny gang /sykkelvei, inkl.grunnarbeider, betongstøttemur, tørrmur i

granitt, asfalt, beplantning,og stålrekkverk.

Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten

Kontraktsverdi: 7 mill.

Utført i perioden: 2008-2009