Holdeplass oppgradering ring3

Holdeplass oppgradering ring3

Entreprisen omfatter oppgradering av 6 stk bussholdeplasser. En av disse er ved Mortensrud i sydgående retning på E6. De resterende 5 holdeplassene er langs Ring 3. Montebelloveien øst og vest, Husebyveien øst, samt Nydalen og Lillo terrasse.. Arbeidene består i hovedsak fjerning av eksisterende lehus og kantstein, samt rivning og resetting av deler av eksisterende støttemurer, samt fjerning og tilbakeføring av deler av eksisterende jordvoller. Arbeidene vil i tillegg også inkludere montering av lysmaster på Radiumhospitalet holdeplasser og forberedende arbeider for nye lehus, samt setting av tilhørende Kasselstein ved holdeplassene. Holdeplassene skal til slutt asfalteres.

Byggherre: SVV

utført 2022