Holdeplasser Tollbugata og Tollbukaia

Holdeplasser Tollbugata og Tollbukaia

Tollbukaia holdeplass: Opparbeidelse av holdeplass for østgående retning i Tollbukaia inneholder komplett fornyelse av gata, det vil si full utskifting av masser ned til traubunns nivå. Arbeidene vil i hovedsak inneholde fortau med granittsteinsheller, oppstilling for buss med betongplate og kasselstein, lehus med strømforsyning, gatebelysning, omlegging av føringsveier for kabler og omlegging av kummer m.m.

 

Tollbugata holdeplass: Arbeidene med holdeplass for vestgående retning i Tollbugata 1B ved Treschowbygningen (Fred. Olsen) er i stor grad overflatearbeider, men det skal etableres overvannssystemer for håndtering av takvann og annet overvann samt SIS galge med fundament. Fortauet skal etableres med granittsteinsheller

 

Eksisterende holdeplass Langkaia:

 

Eksisterende holdeplass for østgående retning i Langkaia skal demonteres og settes tilbake til rent fortau. Kantsteinen skal flyttes 0,5m inn i fortauet for å gi større bredde til sykkelfelt.

Byggherre: SVV

Utført:2020