Innfartsparkering Kjul

Innfartsparkering Kjul

Det skal etableres en innfartsparkering ved Kjul langs riksvei 4. Innfartsparkeringen skal ha ca100 plasser. Parkeringsplassene skal være oppmerket md hvit maling. Innfartsparkeringen ligger på hovedsakelig jomfruelig terreng lang riksvei 4. Toppdekket av vegetasjons må fjernes og leveres til egnet sted. Dette har entreprenøren ansvar for samt overskuddsmasser. Prosjektet er tegningsbasert med supplerende modeller.

Vesentlige arbeidsoperasjoner er:

100 parkeringsplasser med asfalt

Tilrettelagt Gangfelt fra eksisterende GSV til innfartsparkeringen

Merking av alle parkeringsplassene

Det skal etableres en grøft med drensledning rundt parkeringsplassen

Nytt veilys på plassen

Nye skilt

Tilpasning til eksisterende rundkjøring

Byggherre: SVV

utført:2021