Innsnevring Strømsveien

Innsnevring Strømsveien

Strømsveien skal innsnevres med to rabatter. Det skal settes en kantsteinslinje i forlengelsen av begge rabattene. Kjørefelt skal freses og reasfalteres. Sykkelfelt skal asfalteres med rød asfalt

Byggherre: SVV

utført 2022