Johan Svendsens gate

Johan Svendsens gate

Masse utskifting, kantstein, asfalt , elektro

byggherre: Oslo Kommune SAM

utført:2012