Kolsåsbanen K3 Montebello Stasjon

Kolsåsbanen K3 Montebello Stasjon

Bygging av ny stasjon, spennarmert bro, diverse støttemurer og

oppgradering av underbygning

Byggherre: Kollektivtransportproduksjon AS

Kontraktsverdi: 60 mill.

Utført i perioden: 2007-2008