Kryssinnstramming og sykkelfelt , Pilestredet ,Holbergsplass, Sofies gate og stensberggata

Kryssinnstramming og sykkelfelt , Pilestredet ,Holbergsplass, Sofies gate og stensberggata

Sykkelfelt med rød asfalt i deler av Pilestredet og Holbergs gate. Kryssinnstramming Holbergs gate – Stensberggata – Sofies gate inkl opparbeidelse av torg med natursteinsdekke, belysning, benker, sykkelparkering og beplantning.

Byggherre: Oslo kommune BYM

utført:2019