Langbølgen

Langbølgen

Formålet med anskaffelsen er masseutskifting og å anlegge sykkelfelt i Langbølgen. Entreprisen gjelder i hovedsak strekningen mellom Hellinga og Mikrobølgen, men med noe mindre arbeider nordover til Lambertseterveien og sørover til Nordstrandveien

VA, asfalt, elektro, sprenging , grønt . murer , kantstein