Louises gate- colletts gate

Louises gate- colletts gate

Ombygging av Louises gate og Colletts gate med tilrettelegging for sykkel. Ombygging av krysset Colletts gate – Uelands gate, inkl mindre ombygging av signalanlegg/-stolper.

Innsnevring av krysset Louises gate – Wilhelms gate. Etablering av nytt opphøyd gangfelt i Ullevålsveien, inkl innsnevring av kryss og flytting av kantsteinslinje. Flytting av opphøyd gangfelt i Louises gate. Begge opphøyde gangfelt krever nye sandfang. Rød asfalt i sykkelfeltene

byggherre: Oslo kommune BYM

utført 2018