Midlertidig sykkelfelt rådhusplassen

Midlertidig sykkelfelt rådhusplassen

Entreprisen omfatter etablering av to-felts sykkelvei over rådhusplassen i Oslo. Sykkelveien skal være 4m bred og ca. 200m lang. Det skal legges fiberduk i hele utbredelsen, så legges det Ak, deretter skal det asfalteres og merkes opp.

byggherre:SVV

Utført:2019