Midlertidig sykkeltiltak Dronning Eufemias gate

Midlertidig sykkeltiltak Dronning Eufemias gate

Prosjektet innebærer etablering av en sykkeltrasé på fortauet i Dronning Eufemias gate ved Bjørvika bussholdeplass, samt etablering av sykkeltrasé i venstresvingen i krysset Dronning Eufemias gate/Langkaigata. Ved Bjørvika holdeplass skal syklistene tas opp fra sykkelfeltet ved Stasjonsalmenningen og føres i egen inngjerdet trasé bak leskuret og så tilbake til sykkelfeltet i krysset ved Nylandsveien. Her vil traséen gå over plantekasser hvor trærne er fjernet. Disse skal gjenfylles med pukk og støpte betongplater som dekke. To stk. lysmaster må også flyttes i plantekassene. Plassering etter avtale med byggherre. Gjerdet boltes fast i eksisterende granittdekke.I venstresvingen skal deler av eksisterende fortau fjernes. Kantstein blir stående for å skille syklister fra kjørebanen.

Byggherre: SVV

Utført: 2018