Nordbygata

Nordbygata

Etablering av motstrøms sykkelfelt i Norbygata (Motzfeldts gate – Platous Gate) og utvidelse av sykkelpassasjen ved bommen i Tøyengata (mellom Herslebs gate og Jens Bjelkes gate). Oppdraget innebærer nytt sykkelfelt i Norbygata, justering av kantsteinslinjer langs Norbygata, justering av kantsteinsteinlinjer i krysset Norbygata/Tøyengata, flytting og innsettelse av nye sandfang, kummer og sluk, fjerning av brostein i trerekke ved Mosaikk barnehage, samt oppmerking og skilting.

Byggherre: Oslo kommune BYM

utført:2021/22