Nordli gangbru

Nordli gangbru

Prosjektets art og omfang

 

02-1130 Nordli gangbru er en bjelkebru med totallengde på 53,7m. Gangbrua består av prefabrikkerte betongelementer av typen ”Gangvegbru nr. 2” ifølge Statens vegvesen Bruhåndbok. Brua ligger over riksvei 168 ved Grini næringspark, i Bærum kommune. Brua er utført i 3 spenn med spennvidder 11,8m – 20,0m – 20,0m. Det midtre elementet ble skadet ved påkjørsel den 08.07.2010 og er nå fjernet fra brua.

 

Arbeidene omfatter produksjon og montasje av nytt bruelement mellom akse 2 og akse 3. Bruelementet kan produseres på fabrikk og transporteres til brustedet, eller alternativt produseres på stedet og heises på plass. Nye neoprenlager og mørtelputer, samt oppretting av bolteforbindelser i akse 2 og akse 3. Avskallinger på topp rigel må utbedres. Det er også behov for ny asfaltbasert fugemasse i overgang mellom elementene. Det ønskes tilbud på to alternative rekkverksløsninger. Enkleste form for rekkverksløsning er å benytte eksisterende type i spennet mellom akse 2 og akse 3. Den alternative rekkverksløsningen innebærer full utskiftning til ny type sprosserekkverk i alle 3 spenn.

Byggherre: Bærum kommune

Utført: 2011