Ny innatuingstomt

Ny innatuingstomt

Graving og flytting av masser

 

Overvannshåndtering med åpne grøfter, infiltrasjonsgrøfter og infiltrasjonssandfang

 

Føringsveier i bakken for kabler inkludert vann og avløp til servicebygg inngår i oppdraget

 

Inngjerding av området

Byggherre: Oslo kommune BYM

utført:2021