Nye Løren skole, gangveier og kulvert

Nye Løren skole, gangveier og kulvert

Bygging av gangkulvert og gangveier inkl. grønt og elektroarbeider.

Byggherre: Oslo kommune Undervisningsbygg

Kontraktsverdi: 10 mill.

Utført i perioden: 2006