OIS Bekkestua

OIS Bekkestua

trafikksikkerhetstiltak i form av gangfelt ved Oslo Internasjonale skole, Bekkestua i Bærum kommune. I den forbindelse må refuge etableres, vegbelysningen oppgraderes, ATK-boks flyttes, eksisterende busslomme legges ned og etablering av kantstopp med flytting av eksisterende lehus. Dette medfølger noe utvidelse/omlegging av Gamle Ringeriksveg og tilhørende fortau. Elektro , asfalt, va, kantstein, rørgrøfter

Byggherre:SVV

Utført:2018