Ombygging av Stortingsgata

Ombygging av Stortingsgata

Ombygging av 243 m eksisterende gate inkl. fortau med gatevarme og

omlegging av dobbelt trikkespor.

Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten

Kontraktsverdi: 17,5 mill.

Utført i perioden: 2005 – 04