Oppgradering Jutulveien

Oppgradering Jutulveien

Oppgradering av Jutulveien mellom Damplassen og Uelandsgate. Oppgraderingen innebærer reasfaltering av veibanen mellom Damplassen og Uelands gate. Resetting/nysetting av kantstein, reasfaltering av fortau i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate og asfaltering av rødt sykkelfelt.

Byggherre: Oslo kommune BYM

Utført: 2019