Østensjøveien-Tvetenveien

Østensjøveien-Tvetenveien

Fortauareal , 2 felts rundkjøring , lysregulering , opphøyd gangfelt , elektro , VA , plasstøpt betong , grønt

Byggherre: Oslo kommune SAM

Utført: 2011