Østmarka boligsameie

Østmarka boligsameie

Oppgradering veier, drenering, veilys, støyskjerm, va , elektro, asfalt

Byggherre:

Utført:2017