Øvre Slottsgate

Øvre Slottsgate

VA , elektro, gatestein, asfalt, kantstein, møblering, grønt, plante kasser ,kunst , fortau , belysning

Byggherre: Oslo kommune BYM

Utført:2019